Ajankohtaista

24.11.

Nuorisopalveluiden tekijät ja tehtävät tutuiksi!

Orimattilan nuorisopalveluissa on syksyn aikana tehty tekijät ja tehtävät tutuksi -viestintää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että syksyn aikana esittelemme jokaisen työntekijän ja tehtävän teille.

Tänään vuorossa Yhteiskoulu ja koulunuorisotyö.

Kuka?

Työpuhelimen soidessa, vastaan ”Outi Piipponen, Orimattilan nuorisopalvelut”. Jos tarkemmin haluan sanoa, Outi Piipponen, Orimattilan nuorisopalvelut, koulunuorisotyö, Yhteiskoulu, mutta sen sanominen kestäisi liian kauan. Joka tapauksessa toimin Orimattilan Yhteiskoulussa koulunuorisotyöntekijänä. Tulin taloon vuonna 2018, jolloin toimin molempien yläkoulujen nuorisotyöntekijänä, kunnes 2019 siirryin kokonaan Yhteiskoululle.

Koulutus?

Olen valmistunut nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi samasta ammattikoulusta, jonka tiloissa Yhteiskoulun osa väistötiloista sijaitsee. Tuntuu hassulta toimia niin sanotusti pöydän toisella puolella samassa luokassa, missä vielä kymmenen vuotta sitten olin itse opiskelijana. Tällä hetkellä suoritan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa yhteisöpedagogin opintoja.

Koulunuorisotyö yhteiskoulussa?
Koulunuorisotyö Yhteiskoulussa tarkoittaa yhteisöllistä ja nuorten tarpeista lähtevää työtä.
Nuorilla on mahdollisuus jutella nuorisotyöntekijälle koulupäivän aikana, puhua iloista ja suruista.
Yhteiskoululla koulunuorisotyöntekijän työnkuvaan kuuluu myös JOPO-ohjaus (joustavan perusopetuksen ohjaus), olen heidän tukenaan erilaisia asioissa kuten TET-paikkojen etsimisessä.

Nuorten arjen mukava tekeminen, tärkeät kohtaamiset, kaveriasiat ja luokkahenki ovat olennaisia osia päivittäistä työtä. Kuitenkin kaikkein tärkeintä koulunuorisotyössä on nuorten kannustaminen ja innostaminen toimimaan itsenäisesti. Erilaiset tempaukset, teemapäivät ja tapahtumat, joita nuoret itse haluavat koululle tuottaa ovat työni ydintä.
Tällä hetkellä nuoret tahtovat järjestää koululle lelupäivän, kulttuuripäivän ja jokaiselle luokka-asteelle oman teemapäivän. Minun tehtäväkseni jääkin sitten koota nämä innokkaat nuoret, tarjota heille aikaa ja tilaa toteuttaa suunnitelmiaan ja kannustaa eteenpäin.
Voisi sanoa, että tähtään siihen, ettei minua enää tarvittaisi ollenkaan, tekisin itseni työttömäksi.

Koulun ulkopuolella toimin erilaisissa verkostoissa, ryhmissä ja jaan ajankohtaisia ilmiöitä ja tietoa. Tarvittaessa voin olla linkkinä muihin nuorisotyön työmuotoihin, ankkuripoliisiin, oppilashuollon henkilöstöön, tai muuhun verkostoon.

Outin tavoittaa Yhteiskoulun nurkilta, Wanhan amiksen tiloista toimistosta tai keskustan nuorisotilalta. Lisäksi Outin tavoittaa puhelimitse 044 781 3701 tai sähköpostilla outi.piipponen@orimattila.fi.

Sinun työssäsi parasta?

 Ehdottomasti parasta työssä on nähdä nuorten kasvavan ja kehittyvän, olla osana heidän arkeaan ja kulkea rinnalla melkoisen tärkeitä aikoja.
Joskus käy niinkin upeasti, että vanhat nuoret ottavat yhteyttä ja kertovat kuulumisiaan tai antavat positiivista palautetta. Se auttaa jaksamaan vaikeampinakin päivinä.

X