Ajankohtaista

16.09.

Auta ulkoilureittien kehittämisessä ja vastaa kyselyyn

Elokuussa käynnistyi Orimattilan ulkoilu- ja kuntoilureitistön kehittämissuunnitelman laatimistyö, jossa selvitetään reitistön parannustarpeita seuraaville vuosille. Työn tavoitteena on tukea Orimattilan ulkoilu- ja kuntoilureittien kokonaisvaltaista kehittämistä eri-ikäisille käyttäjille ja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tavoitteena on tunnistaa reittien kehittämistarpeet, jotka voivat liittyä esimerkiksi reittien kuntoon, virkistäytymiseen, tärkeisiin luontokohteisiin ja koettuun turvallisuuteen.

– Työn taustalla on tarve kartoittaa reittien kuntotasoa ja muita niiden käyttöön liittyviä kehittämistarpeita, sillä meillä ei ole olemassa niistä kattavaa ajantasaista tietoa, taustoittaa liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Sanna Nurminen Orimattilan kaupungilta.

– Tiedon keräämisessä asukkailla ja muilla reittien käyttäjillä on tärkeä rooli, sillä he ovat reittien käyttökokemuksen parhaita asiantuntijoita. Käyttäjiltä saatu palaute antaa askelmerkkejä reittiverkoston kehittämisohjelman parannustoimenpiteille lähivuosina.

Ulkoilu- ja kuntoreittien kehittäminen kytkeytyy liikuntamahdollisuuksien lisäksi kiinteästi jalankulun ja pyöräilyn kehittämiseen Orimattilassa. Kehittämissuunnitelman laatii Orimattilan kaupungin toimeksiannosta Ramboll Finland Oy ja suunnitelma valmistuu vuoden 2020 aikana.

Miten reitistön kehittämiseen voi vaikuttaa?

Orimattilan ulkoilu- ja kuntoliikunnan reitistöstä halutaan kehittää mahdollisimman hyvin erilaisia käyttäjiä palveleva kokonaisuus. Tämän vuoksi kaupunki haluaa kuulla käyttäjien kokemuksia, tarpeita ja toiveita suunnitelman lähtökohdiksi mm. reittien kuntoon, viihtyisyyteen tai muihin kehittämistarpeisiin liittyen. Kyselyn tuloksia hyödynnetään reitistön kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa.

Voit osallistua suunnitteluun vastaamalla verkkokyselyyn perjantaihin 25.9. mennessä täällä: https://new.maptionnaire.com/q/6bpv42ood2pd

Kyselyyn vastataan nimettömästi ja vastaamiseen kuluu arviolta 10–15 minuuttia. Kyselyyn voi tulla vastaamaan myös Orimattilan kaupungintalon aulan tietokoneella tai kirjaston tietokoneella.

X